Рекомендації щодо включення до регіональних, галузевих угод, колективних договорів окремого розділу з питань забезпечення громадян та молоді житлом

       Відповідно до статистичних даних членських організацій, серед членів профспілок молодь становить близько 35%, Тому, професійні спілки не можуть залишатися осторонь проблем соціально-економічного захисту молоді та забезпечення житлом.

Підтримуючи ініціативи молоді, ФПУ пропонує порушувати наступні питання та здійснювати дії щодо вирішення житлових проблем працівників, у тому числі молоді під час ведення соціального діалогу на всіх рівнях, а саме:

І. Колективні договори

1. Сприяти в отриманні житла шляхом надання фінансової допомоги для оплати першого внеску, а також можливої виплати процентної ставки кредиту для працівників, які потребують вирішення житлових питань.

2. Створення соціального фонду суб’єкту господарювання з метою акумуляції коштів для забезпечення житлом працівників, у тому числі молоді.

3. Сприяти  в  отриманні  пільгових  довготермінових  кредитів  та безвідсоткових позик для придбання житла.

4. Організовувати  навчальні  семінари  для  молоді  з  роз’яснення особливостей вирішення питань забезпечення молоді житлом, пільгового кредитування тощо.

5. Резервування земельних площ і виділення земельних ділянок, які знаходяться у власності суб’єкта господарювання під об’єкти молодіжного житлового будівництва.

6. Проводити моніторинг стану забезпечення житлом працівників підприємства, установи, організації та здійснювати облік громадян, які мають потребу у власному житлі.

7. Залучати спільні кошти працівників, суб’єкта господарювання (всіх форм власності), громадських організацій, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва та придбання житла.

8. Забезпечувати службовим житлом або компенсувати витрати на оренду  житла  для  молодих  спеціалістів,   які  працевлаштовуються  за направленням на строк не менше трьох років.

II. Галузеві угоди.

1.  Брати участь у розробці й реалізації галузевих програм, заходів, пов’язаних із вирішенням питань забезпечення молоді житлом.

2. Сприяти дотриманню та здійснювати захист житлових прав громадян у своїй діяльності посадовими і службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну та консультаційну роботу з питань забезпечення молоді житлом, пільгового кредитування тощо.

4. Передбачати у проекті державного бюджету на відповідний рік кошти на фінансування галузевих програм забезпечення житлом громадян, молоді та проведення відповідних заходів.

5. Проводити моніторинг стану забезпечення житлом громадян, які працюють у відповідній галузі та здійснювати облік громадян, які мають потребу у власному житлі.

ІІІ. Регіональні угоди.

  1. Брати участь у розробці й реалізації регіональних програм, заходів, пов’язаних із вирішенням питань забезпечення молоді житлом.
  2. Домагатися від органів виконавчої влади і місцевого самоврядування збільшення рівня фінансування соціальних програм для молоді, виділення коштів з місцевих бюджетів на підтримку програм молодіжного житлового будівництва.
  3. Резервувати земельні площі, масиви і виділяти окремі земельні площі ділянки під об’єкти молодіжного житлового будівництва.
  4. Розвивати   будівництво  соціальних  об’єктів,   інфраструктуру  та комунікації молодіжних житлових комплексів.
  5. Сприяти підвищенню рівня правової інформованості громадян з питань пільгового кредитування на будівництво або придбання житла, можливих варіантів самоорганізації населення з метою отримання власного житла. Організовувати для молоді семінари з роз’яснення законів України та інших нормативно-правових документів з питань забезпечення житлом, пільгового кредитування тощо.
  6. Передбачати окремим рядком в місцевих бюджетах фінансування регіональних   програм,   заходів,   пов’язаних   із   вирішенням   питань забезпечення молоді.
  7. Проводити моніторинг стану забезпечення житлом громадян у регіоні, та здійснювати облік громадян, які мають потребу у власному житлі.
  8. Ознайомлювати представників громадськості з  планами роботи регіональних   управлінь   Фонду   сприяння    молодіжному   житловому будівництву та об’єднань профспілок на рівні АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя з вирішення житлових питань громадян і молоді.
  9. Вносити  пропозиції щодо  вдосконалення  механізму  пільгового довготермінового   кредитування   молоді,   надання  земельних  ділянок  і розробки проектів для будівництва житла, вирішення питань інфраструктури та комунікацій.
  10. Консолідувати дії суб’єктів господарювання всіх форм власності, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва та придбання житла.
Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.