Круглий стіл «Соціальний діалог-запорука злагоди та миру в трудових колективах»

IMG_20190618_100948

18 червня 2019 року за ініціативи відділення Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області (далі – Відділення) за участю департаменту праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, Федерації профспілок області, об’єднань організацій роботодавців Житомирської області, працівників та трудових арбітрів і посередників Відділення, профспілкового активу Житомирщини відбувся круглий стіл «Соціальний діалог-запорука злагоди та миру в трудових колективах». Засідання проходило в приміщенні Федерації профспілок області. Під час заходу були обговорені питання взаємодії роботодавців, профспілок та владних структур в області.
Начальник Відділення С.Лісневський у своєму виступі підняв актуальні питання соціального діалогу в області, існуючі проблеми та недоліки у співпраці соціальних партнерів. Він відзначив, що в області налагодилася багаторічна співпраця між роботодавцями, профспілками і владою. З 2000 року діє територіальна тристороння соціально-економічна рада. Укладаються територіальна та галузеві угоди, колективні договори.
За статистичними даними у 2018 році було укладено 2400 колективних договорів, якими охоплено 178,6 тис. чол. або 83,9% працюючих. Цей показник вище державного рівня, де колективними договорами охоплено 74,8% штатних працівників.
Згідно з моніторингом проведеним департаментом праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації станом на 31.12.2018 року в області на підприємствах усіх форм власності, у тому числі і тих що не звітують до органів статистики, укладено 8231 колективних договорів, ними охоплено 96,6% працюючих. За даними профспілок 97,9% працюючих членів профспілок охоплені колективними договорами.
Однак, не дивлячись на тісну співпрацю соціальних партнерів нажаль в області соціальний діалог мало використовується щодо вироблення шляхів підвищення продуктивності праці та більш справедливого розподілу доходу між роботодавцями і працівниками. Існуючу систему соціального діалогу — тристоронню соціально-економічну раду, спільні представницькі органи профспілок і роботодавців, колективні договори тощо соціальні партнери здебільшого використовують формально.
Як наслідок – непорозуміння та суперечки в трудових колективах, акції протесту.
Положення і стан виконання Генеральної, Галузевих та територіальної угод свідчать про переважно поверхове ставлення, в першу чергу з боку роботодавців та держави, як до укладання і змісту угод, так і їх дотримання.
При цьому відповідальність сторін соціального діалогу у разі не виконання ними домовленостей і зобов’язань фактично не передбачена чи символічна (судова відповідальність за порушення Генеральної угоди взагалі не встановлена)!
У деяких територіальних одиницях області не укладено територіальні угоди або діють старі без внесення змін до них, відсутні територіальні органи соціального діалогу. Основною причиною цього є відсутність представницьких органів профспілок та роботодавців.
Як правило невиконаними залишаються положення колдоговорів та угод, що стосуються оплати праці. Значно знизилося промислове виробництво в області. Питома вага Житомирщини у загальнодержавному обсязі реалізації промислової продукції склала — 1,8 відсотка.
Серед 25 регіонів Житомирська область за інвестиційно-інноваційним розвитком та зовнішньоекономічною співпрацею займає лише 20 місце.
Усі ці негативні показники впливають на безробіття. На кінець квітня статус безробітного мали 22,7 тис. осіб, що на 400 чол. більше ніж за цей період минулого року. Кількість зареєстрованих безробітних збільшилась за квітень на 500 осіб і на кінець місяця становила 14,2 тис. осіб, з них 31,1% це молоді особи у віці до 35 років.
Не всі керівники підприємств виробничої сфери забезпечують встановлення тарифної ставки робітника першого розряду відповідно до мінімальних галузевих стандартів оплати праці, передбачених на державному рівні та у галузевих угодах.
На більшості підприємств малого та середнього бізнесу заробітна плата всім працівникам — від прибиральниці до керівника, встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати без дотримання відповідних співвідношень в оплаті праці.
Низькою залишається середня заробітна плата в області. За 4 місяці цього року вона становила 7805 грн. Це складає лише 79,7% від середньої у державі (9788 грн.). За І квартал у 19 районах і містах області загалом вона нижче обласного рівня. Найнижча зарплата в Пулинському, Романівському та Брусилівському районах (від 6220 до 6232 грн). При цьому значна її частина знаходиться у «тіні» — зайнятість не хоче легалізуватися.
Більш ніж дві третини (72,1%) робочих місць, створених в області упродовж 2018 року із заробітною платою менше мінімальної або на рівні мінімальної.
При цьому існує така проблема як несвоєчасна виплата заробітної плати. За оперативними даними станом на 01.06.2019 року сума боргу становила 6720,4 тис.грн.
С. Лісневський проінформував присутніх про роботу відділення із запобігання виникненню конфліктних ситуацій на підприємствах області. Зокрема в Управлінні виробничо-технічного обслуговування Казенного підприємства «Кіровгеологія» міста Коростишева Житомирської області, на ПАТ «Коростенський машинобудівний завод», ДП «Головинський кар’єр» та про проблемні питання в оплаті праці працівників галузей охорони здоров’я і освіти.
Всі ці негаразди впливають та те, що страждають інтереси найманих працівників, і як результат, виникають колективні трудові спори і конфлікти.
У своєму виступі заступник начальника департаменту праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації С.Бойм, розповіла про проведену роботу по погашенню боргів із заробітної плати. Завдяки багаторічній плідній роботі обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат ці борги за останні роки значно поменшали. Спільно з контролюючими та правоохоронними органами департамент працює з кожним керівником та арбітражним керуючим цих підприємств, проте у цій сфері не все залежить від місцевих органів влади.
Виконавчий директор об’єднання організацій роботодавців Житомирської області Ю.Гамкрелідзе, відзначив що соціальний діалог це основний інструмент завдяки якому виробляється політика побудови економіки держави. Його ігнорування призводить до негативних явищ, у тому числі падіння виробництва в нашій області. Діалог треба вести з першими особами державної влади в області, однак найчастіше він ними ігнорується. Питання проблемних підприємств про які говорив С.Лісневський потрібно виносити на засідання тристоронньої соціально-економічної ради.
Також піднімалося питання соціального страхування. Лікарняні листи оплачуються із великою затримкою.
У своєму виступі голова Федерації профспілок області Н.Паламарчук підтвердила що до думок профспілок керівництво області в основному не дослухається.
Голови обкомів профспілок піднімали проблемні питання роботи своїх підприємств та наголошували, що без соціального діалогу вирішити їх неможливо.
За результатами обговорення учасники круглого столу прийняли Резолюцію (додається).

Матеріал підготовлено  відділенням Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області.

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.