Комісія з розслідування нещасних випадків

Щодо участі представників профспілок у роботі комісій з розслідування нещасних випадків

 

У зв’язку з численними зверненнями членських організацій Федерації профспілок України, Департамент охорони праці ФПУ надає роз’яснення щодо участі представників профспілок у розслідуванні нещасних випадків, що сталися на виробництві.

Питання охорони праці для профспілок є одним із основних напрямів їх роботи.  Профспілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці в особі своїх виборних органів і представників. Права та обов’язки профспілок з цих питань визначено Законами України «Про охорону праці» (стаття 41),  «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (статті 19, 20, 21) та Кодексом законів про працю України (глава ХІ).

Постановою Кабінету Міністрів України №1232 від 30.11.2011 затверджено новий Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, який набрав чинності з 1 січня 2012 року  (далі — Порядок).

У пунктах 12, 13, 23 та 38 зазначеного Порядку йдеться мова про включення до складу комісій з розслідування нещасних випадків представника територіального профоб’єднання. Жодних винятків щодо участі у роботі комісії, навіть і у тому випадку коли потерпілий є фізичною особою – підприємцем чи особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, і не являється членом профспілки, а також у випадку, коли на підприємстві відсутня профспілкова організація.

Згідно із статтею 11 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» для представництва і здійснення захисту профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських та всеукраїнських. Тому термін «територіальні профоб’єднання» слід розуміти, як профоб’єднання АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Щодо участі у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань, пропонується членським організаціям використовувати відповідно до статті 21, частина 8 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  право на участь у розслідуванні. Рішення про участь, або відмову в участі у роботі комісії з розслідування  нещасного випадку приймає профоб’єднання АР Крим, областей, міст Києва чи Севастополя. Про те, що це є право профспілок, а не обов’язок, визначено також статтею 41 Закону України «Про охорону праці». А згідно статтею 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм непідзвітні і непідконтрольні. Саме з позиції верховенства Законів над іншими нормативно-правовими актами і слід розглядати роль профспілок у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві, які мають користуватися правом самовизначення щодо участі в розслідуваннях незалежно від вимог нового Порядку.

Отже всі питання щодо участі представників профспілок в комісіях із розслідування  нещасних випадків та профзахворювань на виробництві, вирішують відповідні профоб’єднання.

Слід зазначити, що згідно із Законами України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності…» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» профспілкам надано право представляти інтереси застрахованих осіб.

З метою  захисту прав працівників, рекомендуємо використовувати своє право, і по можливості, включати до складу комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві технічних (головних технічних) інспекторів праці профспілок.

 

В. Маціяшко,

Керівник управління охорони праці – головний технічний інспектор праці

Департаменту охорони праці ФПУ

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.