Організаційна робота

Житомирська обласна рада профспілок створена 26 жовтня 1948 р. на міжспілковій конференції.

Облпрофрада здійснювала контроль за дотриманням трудового законодавства, керувала роботою технічної і правової інспекцій праці, роботою профспілкових організацій по державному страхуванню, охороні здоров’я трудящих, за житловим і культурно-побутовим будівництвом, забезпечувала активну участь профорганізацій у вихованні трудящих.

Проголошення України незалежною державою, оновлення громадсько-політичного життя, перехід до ринкової економіки вимагали від профспілок області нових взаємовідносин з органами державної влади, місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями. 22 січня 1991 року засідання повноважних представників галузевих профспілок проголосило утворення Федерації профспілок Житомирської області, затвердило її Статут.
Основною метою Федерації оголошена консолідація зусиль профспілкових організацій області у вирішенні завдань соціально-економічного захисту членів профспілок.

У цей період в умовах спаду виробництва, зростаючого безробіття, невиплати заробітної плати, зубожіння основної маси трудящих профспілки області, крім традиційних масових акцій протесту – мітингів, пікетування, страйків, знаходять і ширше застосовують інші активні форми захисту прав людей. Особлива увага приділяється питанням організації соціального партнерства. Співпраця профспілок з органами влади, об’єднанням роботодавців перейшла на якісно вищий рівень з прийняттям Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Незважаючи на складність соціально-економічної ситуації в державі, Федерації профспілок області вдалося в цілому зберегти єдність профспілок, що входять до складу профоб’єднання.
Сьогодні Федерація профспілок Житомирської області налічує 2886 первинних профспілкових організацій, 7 об’єднаних, 134 районних, 15 міських організацій загальною чисельністю 190,5 тис. членів профспілок. До складу Федерації профспілок області входить 23 обласні галузеві профспілки працівників:

 • автотранспорту та шляхового господарства;
 • агропромислового комплексу;
 • будівництва і промбудматеріалів;
 • державних установ;
 • енергетиків ВАТ ЕК «Житомиробленерго»;
 • житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України;
 • зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
 • Житомирської філії ВАТ «Укртелеком»;
 • культури;
 • кооперації і інших форм підприємництва;
 • лісових галузей;
 • лісового господарства;
 • машинобудівників та приладобудівників;
 • машинобудування та металообробки;
 • освіти і науки;
 • охорони здоров’я;
 • працівників приватних форм власності;
 • соціального захисту;
 • споживчої кооперації;
 • текстильної та легкої промисловості;
 • торгівлі, громадського харчування та послуг;
 • Пенсійного фонду України в Житомирській області;
 • служби зайнятості.

Можна констатувати, що профспілки визначили свою стратегію та тактику діяльності за нових суспільно-політичних та соціально-економічних умов, посіли своє місце у суспільстві, набули певного досвіду щодо форм впливу на захист інтересів людини праці.
В Україні діє законодавча база діяльності профспілок, гарантії якої забезпечуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», нормами міжнародного права та ін., Отже, наявність належної правової бази для роботи дає можливість не лише зміцнити, а й поступово вдосконалювати сучасний профспілковий рух в Україні.
Підвищенню авторитету профспілок немало зусиль доклали голови обласної ради П.Г. Фоміна, О.М. Тарасенко, В.К. Паренюк, М.І. Матвійчук. В лютому 2011 р. головою Федерації профспілок Житомирської області обрана Паламарчук Неля Анатоліївна.
Одним з головних критеріїв, які визначають соціальний статус будь-якої громадської організації, є її чисельність. Стан профспілкового членства є ключовим індикатором організаційної та фінансової стабільності організації. Високий рівень профспілкового членства – найефективніший спосіб надати профспілковій організації легітимності та стати поважним гравцем у переговорному процесі із стороною опонентів та у суспільстві в цілому.
Причини скорочення чисельності профспілкового руху в Україні можна поділити на об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних, в першу чергу, можна віднести такі, що пов’язані з економічною ситуацією в країні та процесами глобалізації економіки. Особливо це стосується загального спаду виробництва, процесів приватизації, що призвели до зниження чисельності зайнятих в традиційних галузях економіки. Цьому також сприяє як скорочення штатів на підприємствах, так і їх закриття чи ліквідація.
На зменшення чисельності профспілки впливає і перетік працюючих у сферу малого та середнього бізнесу. Профспілки фактично не впливають на цей сектор. Крім того, «антипрофспілкові» настрої керівників приватних підприємств та їх спротив утворенню профспілкових організацій є ще одним фактором зниження чисельності профспілок.
Негативно на іміджі профспілок, мотивації профспілкового членства відбилися також втрата профспілками певних повноважень. Зокрема, це стосується наглядово-контрольних функцій у сфері праці та охорони праці, а також втрата керівництва коштами соціального страхування.
Разом з об’єктивними, не залежними повною мірою від конкретної діяльності профспілок чинниками, є і немало суб’єктивних причин, переважно пов’язаних з мотивацією профспілкового членства. Тут слід назвати слабку аналітичну та інформаційну роботу, відсутність системи додаткових послуг для членів профспілки, низький рівень довіри до профспілок, профлідерів, слабку поінформованість про діяльність профспілки та її результати.
Всі ці причини безпосередньо залежать від якості нашої діяльності, від професіоналізму та ступеню довіри членів профспілок.
Разом з тим, процес зниження чисельності не є незворотнім. Там, де профорганами проводиться цілеспрямована робота по посиленню ролі профспілки у справі захисту соціально-трудових прав та інтересів працівників, а також планомірна і конкретна робота по мотивації профспілкового членства – маємо позитивні приклади зростання профспілкових рядів.
Природа профспілок – це об’єднання людей з метою захисту своїх інтересів.
Світова економічна криза наочно показала, як захищають свої трудові і соціально-економічні права жителі європейських держав. Мільйонні акції протесту, жорсткі вимоги до влади і роботодавців, активна участь в антикризових програмах – це реальна діяльність профспілок. Працюючі українці в умовах кризи все частіше шукають реальної, а не декларативної підтримки.
Ми маємо пройти етапи дорослішання і стати схожими на західні профспілки.
У нас якість життя погіршується, а люди залишаються пасивними. Профспілки стають реальною силою тоді, коли кожен працюючий зрозуміє, що не треба сидіти і виглядати, вийшов хтось захищати його інтереси чи ні, а вийде сам. І помилкова позиція члена профспілки: я вступив, заплатив внески, а ти, голова профкому, іди і сам захищай мої інтереси. Адже лише 1,5 % голів профспілкових комітетів працюють на постійній основі, решта – повністю залежать від роботодавців, що знижує ефективність їх діяльності.
Життя не стоїть на місці. Нам необхідно крок за кроком розбудовувати і створювати організації профспілок нової формації, адаптованих до ринкових умов, які відповідають сьогоденню.
Становлення профспілкового руху неможливе без активної позиції молоді. Для молоді профспілка є організацією, яка може не тільки захистити права і свободи, а й допомогти проявити свої організаторські здібності, виростити майбутніх громадських лідерів.
З метою впровадження і реалізації молодіжної політики Федерації профспілок Житомирської області рішенням президії у вересні 2011 р. створена Молодіжна рада Федерації профспілок Житомирської області в складі 17 осіб, затверджене Положення про Молодіжну раду. Проведено її засідання за участю першого заступника голови обласної ради Арешонкова В.Ю., заступника начальника управління у справах сім’ї, молоді, спорту Антонюка О.М.
Молоді профспілковці беруть активну участь у всеукраїнських, обласних, міських та районних молодіжних заходах.
Сьогодні профспілка, реалізуючи свої повноваження, що містяться в Кодексі законів про працю України, захищає інтереси членів профспілки з питань:

 • виконання колективного договору, який є малим кодексом про працю підприємства, та містить, зокрема, питання трудових відносин з оплати й умов прац, форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифної сітки, схеми посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;
 • додержання законодавства про працю та охорону праці;
 • створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов;
 • забезпечення спецодягом, спецвзуттям;
 • проведення незалежної експертизи умов праці;
 • розслідування причин нещасного випадку на виробництві;
 • представлення інтересів члена профспілки в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.
 • Член профспілки безкоштовно чи на пільгових умовах має право отримувати:
 • консультативну та юридичну допомогу, захист своїх прав і законних інтересів у судах та у відносинах з роботодавцем;
 • матеріальну допомогу з коштів профспілки;
 • послуги палаців та будинків культури, спортивних споруд, бібліотек, готелів, баз відпочинку, дитячих оздоровчих центрів, лікувально-профілактичних закладів;
 • навчатися та підвищувати кваліфікацію у профспілкових навчальних закладах.

Головне наше завдання сьогодні – реалізація Програмних резолюцій VI З’їзду Федерації профспілок України, розробка і здійснення спільних заходів, в т. ч. з роботодавцями, соціальними партнерами, спрямованих на підвищення ефективності діяльності, авторитету, фінансового і кадрового зміцнення профспілок.

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.