Хто має переважне право на залишення на роботі

Хто має переважне право на залишення на роботі

Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці  визначено статтею 42 Кодексу законів про працю , в якій зазначено:

При скороченні  чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації  виробництва  і  праці  переважне  право  на залишення   на   роботі  надається  працівникам  з  більш  високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних   умовах   продуктивності   праці  і  кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним — при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам  з  тривалим  безперервним  стажем  роботи  на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій,  інвалідам війни та особам, на яких поширюється  чинність  ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (п.13 ст.12, п.14 ст.13, п.14 ст. 15)

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам,  які  дістали  на   цьому   підприємстві,   в установі,    організації    трудове    каліцтво   або   професійне захворювання;

8)  особам  з  числа  депортованих  з України, протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України.

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби    та    осіб,  які  проходили  альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.( ЗУ «Про альтернативну (невійськову) службу»)

Перевага в  залишенні  на  роботі  може  надаватися  й  іншим категоріям  працівників,  якщо   це   передбачено   законодавством України.

Зазначена перевага передбачена наступними Законами України :
1. п.20 ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі чи організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи чи організації особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

2. п.7 ст.20, п.1 ст.21, п.1 ст.22 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, віднесеним до 1,2, категорій а також для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 3 відповідно, надається переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.
3. п.20 ст.9 ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, надається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи або організаці.

4. п. 15 ст.6 ЗУ «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України надається право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чисельності або штату працівників.

5. п.13 ст.6-1 ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань» колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, надається переважне право на залишення на роботі в разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи та організації.

6. ст.5 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни» дітям війни надається право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників

 

Юридичний відділ ФПО

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.