Роботодавець, посилаючись на економічну кризу не виплачує заробітну плату.

Роботодавець, посилаючись на економічну кризу не виплачує заробітну плату.

 

Економічна криза не є підставою для порушення роботодавцем трудового законодавства України.

В Конституції України закріплені права і свободи людини які є невідчужуваними та непорушними, гарантуються і не можуть бути скасовані.

Тек, статтею 43 Конституції України закріплено право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

А також, те що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Правові засади оплати праці визначені Кодексом законів про працю України і Законом України «Про оплату праці».

У вказаних нормативних актах визначено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Також, встановлена заборона будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.

Одночасно, діють міжнародні договори і угоди — Конвенція про захист заробітної плати № 95 (Міжнародна організація праці 01.07.1949р.) нормами якої роботодавцеві забороняється обмежувати будь-яким способом свободу працівника розпоряджатися своєю заробітною платою на власний розсуд.

Не виплачуючи заробітну плату роботодавець порушує Конституцію України, норми чинного законодавства України і міжнародне законодавство.

Законодавство України передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про працю щодо порушення термінів виплати заробітної плати, виплати її не в повному обсязі та безпідставної невиплати заробітної плати більше ніж за один місяць.

Окрім того, не виплачуючи заробітну плату, не перераховуючи страхові внески  у відповідні Фонди роботодавець порушує конституційне право  працівника на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Отже, якщо роботодавець  порушує  законодавство про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Юридичний відділ ФПО

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.