Щодо порядку надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

Щодо порядку надання згоди

на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

 

Вказаний порядок визначений діючим законодавством України , а саме Кодексом законів про працю України та Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Статтею 43 КЗпП України та ст.39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації.

Розірвання   трудового   договору   з  підстав,  передбачених пунктами   1  (крім  випадку  ліквідації  підприємства,  установи, організації),  2-5,  7  статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 цього Кодексу,   може   бути   проведено   лише  за  попередньою  згодою виборного   органу  первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Виборний орган   первинної   профспілкової   організації,   членом  якої  є працівник,  розглядає  у  15- денний   строк   обгрунтоване письмове  подання  роботодавця  про розірвання трудового договору з працівником у його присутності.

У разі відсутності працівника розгляд питання допускається лише за його  письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати  інша  особа,  у  тому числі адвокат. Якщо працівник або його   представник   не   з’явився  на  засідання,  розгляд  заяви відкладається  до наступного засідання у межах строку, визначеного на розгляд подання роботодавця . У разі повторної неявки працівника або його  представника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

Виборний    орган    первинної    профспілкової   організації (профспілковий  представник) повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі в 3- денний строк після його прийняття.  У разі пропуску цього строку вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.

Рішення виборного органу профспілки про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно бути обгрунтованим. У разі, якщо в рішенні немає обгрунтування відмови у згоді на звільнення, роботодавець має право звільнити працівника без згоди профспілкової організації.

Роботодавець  має  право  розірвати трудовий  договір  не пізніш як через місяць з дня одержання згоди  первинної    профспілкової    організації .

 

Юридичний відділ ФПО

 

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.