Тривалість додаткової відпустки

 

Готуючись до відпускної кампанії  до Федерації профспілок області надходять численні запитання працюючих жінок про умови та порядок надання ним додаткових відпусток як працівникам, які мають дітей, особливо одинокім матерям.

 

Відповідаємо, що відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» — жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість  не може перевищувати 17 календарних днів.

Дана відпустка надається  щорічно  і не залежить від часу фактичної роботи, жінці яка виховує двох дітей в рік виповнення старшої дитини 15 років і одинокій матері в рік виповнення дитині 18 років.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному цим Законом (Стаття 20 ЗУ «Про відпустки»).

Крім того, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (Стаття 24 ЗУ «Про відпустки»).

Чинне законодавство не містить переліку документів які  має подати жінка  для підтвердження  факту самостійного виховання дитини.

Не надання працівникам, які мають дітей, згідно ст. 19 ЗУ „Про відпустки ” такої відпустки  – є порушенням трудового законодавства.

Одночасно роз’яснюємо, що поняття одинокої матері визначено в постанові Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. N 9 (із змінами) «Про практику розгляду судами трудових спорів». Згідно з п. 9 цієї постанови одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама (незважаючи на факт отримання аліментів, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).

Разом з тим, відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» та статті 2 Закону України  «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,  дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

 

Юридичний відділ  ФПО

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.