Завдання профспілок у сфері пенсійного забезпечення на підприємствах, в установах,організаціях

Завдання профспілок у сфері пенсійного забезпечення на підприємствах, в установах,організаціях

Контроль за сплатою внесків на пенсійне страхування

обчислення страхового стажу та заробітку пов’язано зі сплатою внесків на пенсійне страхування, а тому:

•    якщо особа працює неофіційно (отримує зарплату в «конверті»), до страхового стажу цей період не зараховується;

•  до страхового стажу буде зараховано тільки той період і в тому розмірі, за який сплачено страхові внески;

•   якщо на момент призначення пенсії за який-небудь період не сплачені страхові внески до Пенсійного фонду, пенсія  призначається без урахування цього періоду. Після надходження даних про сплату страхових внесків проводиться перерахунок пенсії з урахуванням цього періоду з моменту призначення пенсії;

•  для обчислення пенсії береться заробіток за період страхового стажу з 1 липня 2000року. За бажанням працівник може взяти також зарплату за будь-які 60 календарних місяців роботи за період до 1 липня 2000 року. Однак, оскільки працівнику важко визначити більш вигідний період роботи, за який можна взяти заробіток, то працівник часто просить видати довідку про заробітну плату не за  5, а за 10, 15 чи іншу кількість років. Згідно з законодавством адміністрація підприємства зобов’язана видати таку довідку;

•  потрібно вжити всіх заходів для збереження на підприємстві документів про роботу громадян на підприємстві та отримувану заробітну плату. У разі ліквідації підприємства документи в повному обсязі повинні бути передані до архівних Установ.

Контроль за оформленням документів для призначення пенсій:

• визначення адміністрацією підприємства посадової особи, на яку покладається оформлення документів для призначення пенсій працівникам;

•   проведення посадовою особою попередньої перевірки записів у трудових книжках осіб, які найближчим часом виходитимуть на пенсію та вжиття заходів для витребування необхідних додаткових документів;

• налагодження на підприємстві належного обліку і зберігання документів, які підтверджують періоди роботи громадян, у т.ч. визначення права на пенсію на пільгових умовах, та отримувану ними заробітну плату;

•   повідомлення посадовою особою працівника не пізніше місяця до дня досягнення ним пенсійного віку про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах;

•   ведення посадовою особою обліку поданих працівниками заяв про призначення пенсії;

•  оформлення посадовою особою підприємства у десятиденний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії всі необхідні документи для призначення пенсії і подання їх до районного управління Пенсійного фонду;

• дотримання строків призначення пенсій, за яких пенсія призначається з моменту виникнення права на цю пенсію (крім випадків, коли працівник бажає оформити пенсію з більш пізнього строку).

Питання пільгового пенсійного забезпечення:

•   належне оформлення всіх документів, пов’язаних із зайнятістю працівника (ведення відповідних записів у наказах, трудових книжках);

•   збереження у структурних підрозділах підприємства документів, які підтверджують виконання робіт зі шкідливими та важкими умовами праці;

•    своєчасність та повнота проведення атестації робочих місць за умовами праці. В окремих випадках можливе використання результатів попередньої атестації, і після 5 років, але не більше одного року;

•  не допущення необґрунтованої відмови у видачі адміністрацією підприємства необхідної для призначення пенсії на пільгових умовах довідки про характер виконуваної працівником роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, та виключення з пільгового стажу окремих періодів, наприклад щорічних відпусток, тимчасової непрацездатності тощо;

•   окремим працівникам, залежно від умов праці, за результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств, але не раніше ніж за 5 років до досягнення загальновстановленого пенсійного віку. Постановою КМУ від 18.07.2007 № 937 затверджено Порядок призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Розгляд звернень працівників з питань пенсійного забезпечення і надання допомоги в реалізації їхніх прав на пенсійне забезпечення:

•    недотримання строків оформлення пенсійних документів і подання їх до органів Пенсійного фонду;

•  подання документів про стаж і заробіток, які містять неправдиві відомості, або відмова у видачі відповідних підтверджу вальних документів;

•   несплата страхових внесків до Пенсійного фонду за який-небудь період роботи або сплата внесків у неповному обсязі, що призвело до незарахування такого періоду до стажу роботи та до заниження розміру пенсії;

•    не проведення атестації робочих місць за умовами праці;

•    неправомірна відмова в поданні до призначення пенсії, що зумовила затримку в її  призначенні;

•     інші.

•    недержавне пенсійне забезпечення працівників підприємства.

•    проведення навчальних занять (семінарів, круглих столів, тощо).

Юридичний відділ Федерації профспілок області

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.