Навіщо потрібен колективний договір: Дієвий інструмент захисту інтересів працівників

images (2)

Колективний договір – це основний інструмент захисту та забезпечення прав та інтересів працівників. Укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Що повинен знати голова первинної профспілкової організації

Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Закони України, якими має керуватися голова ППО при підготовці до колективних переговорів та укладення колективного договору:

  • Конституцією України;
  • Кодексом законів про працю України;
  • Цивільним кодексом України;
  • Господарським кодексом України;
  • Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
  •  Законом України «Про колективні договори і угоди»;
  •  Законом України «Про соціальний діалог в Україні»;

Завдяки активній позиції Федерації профспілок України до Закону України «Про колективні договори і угоди» було внесено зміни від 16 жовтня 2012 року № 5458-VI., що стосується права профспілкової організації на укладення колективного договору, а саме у частині першій статті 3 Закону: слова «чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами» замінені на «а у разі відсутності таких органів (мається на увазі профспілкових) – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом».

Тобто, право на ведення переговорів і укладення колективного договору має профспілкова організація і лише у разі відсутності її – інші представники.

Що робити, коли на підприємстві кілька профспілок?

У випадку, якщо на підприємстві діє кілька профспілок чи їх об’єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору.

Колективний договір – це основний інструмент захисту та забезпечення прав та інтересів працівників. Укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

 Сторони колективних переговорів на локальному рівні

Відповідно до статті 4 Закону України «Про колективні договори і угоди» право на ведення переговорів і укладення договорів та угод надається сторонам соціального діалогу.

Інформування про початок переговорів

Ініціатором початку колективних переговорів може виступити будь-яка із сторін.

Будь-яка із сторін не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії колективного договору письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

Після того, як сторони домовилися розпочати колективні переговори, вони створюють робочу комісію для ведення колективних переговорів та підготовки проекту колективного договору, з урахуванням всіх пропозицій, що надходять від працівників і приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом.

Під час переговорів, сторони зобов’язані надавати одна одній будь-яку необхідну інформацію, що стосується колективного договору, проте учасники переговорів не мають права розголошувати дані, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов’язання.

Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.

 Роль профкому підприємства під час ведення переговорів

Профспілковий комітет приймає рішення про ініціювання колективних переговорів з укладення колективного договору. В рішенні може зазначатись позиція профкому щодо термінів переговорів, отримання інформації про господарську діяльність підприємства, порядку формування комісії та організації її роботи тощо.

Організація колективних переговорів, як правило, закріплюється спільним розпорядженням про початок переговорів або прийнятим за погодженням з профкомом наказом роботодавця. В документі вказуються строки ведення переговорів, затверджується склад комісії з їх ведення, порядок оплати праці на період ведення колективних переговорів, в тому числі спеціалістів, які запрошені профкомом, дата завершення переговорів та орієнтовна дата проведення зборів (конференції) по схваленню колективного договору.

Документи:

Додаткова інформація у розділі «Колективні договори і угоди»

 

Відділ соціально-економічного захисту ФПО

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.