Про ФПО

Федерація Профспілок Житомирської Області

Федерація Профспілок Житомирської Області

Житомирська обласна рада профспілок створена 26 жовтня 1948 р. на міжспілковій конференції.

Облпрофрада здійснювала контроль за дотриманням трудового законодавства, керувала роботою технічної і правової інспекцій праці, роботою профспілкових організацій по державному страхуванню, охороні здоров’я трудящих, за житловим і культурно-побутовим будівництвом, забезпечувала активну участь профорганізацій у вихованні трудящих.

Проголошення України незалежною державою, оновлення громадсько-політичного життя, перехід до ринкової економіки вимагали від профспілок області нових взаємовідносин з органами державної влади, місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями. 22 січня 1991 року засідання повноважних представників галузевих профспілок проголосило утворення Федерації профспілок Житомирської області, затвердило її Статут.

Основною метою Федерації оголошена консолідація зусиль профспілкових організацій області у вирішенні завдань соціально-економічного захисту членів профспілок.

У цей період в умовах спаду виробництва, зростаючого безробіття, невиплати заробітної плати, зубожіння основної маси трудящих профспілки області, крім традиційних масових акцій протесту – мітингів, пікетування, страйків, знаходять і ширше застосовують інші активні форми захисту прав людей.

Особлива увага приділяється питанням організації соціального партнерства. Співпраця профспілок з органами влади, об’єднанням роботодавців перейшла на якісно вищий рівень з прийняттям Закону України «Про соціальний діалог в Україні»

Незважаючи на складність соціально-економічної ситуації в державі, Федерації профспілок області вдалося в цілому зберегти єдність профспілок, що входять до складу профоб’єднання.

Сьогодні Федерація профспілок Житомирської області налічує 2886 первинних профспілкових організацій, 7 об’єднаних, 134 районних, 15 міських організацій загальною чисельністю 190,5 тис. членів профспілок. До складу Федерація профспілок області входить 23 обласні галузеві профспілки.

Можна констатувати, що профспілки визначили свою стратегію та тактику діяльності за нових суспільно-політичних та соціально-економічних умов, посіли своє місце у суспільстві, набули певного досвіду щодо форм впливу на захист інтересів людини праці.

В Україні діє законодавча база діяльності профспілок, гарантії якої забезпечуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  «Про колективні договори і угоди», нормами міжнародного права та ін., Отже, наявність належної правової бази для роботи дає можливість не лише зміцнити, а й поступово вдосконалювати сучасний профспілковий рух в Україні.

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.