Заробітна плата: Дії у разі затримки її виплати

deneg net

Право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, закріплене статтею 43 Конституції України.
Права і свободи людини закріплені в Конституції України є невідчужуваними та непорушними, гарантуються і не можуть бути скасовані. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом та нормами міжнародного права.

Правові засади оплати праці

Правові засади оплати праці визначені Кодексом законів про працю України (надалі КЗпП) і Законом України «Про оплату праці».
В розділі VII КЗпП визначено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.
Також, встановлена заборона будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.
Така заборона передбачена і нормами міжнародного права, ратифікованою в Україні Конвенцією про захист заробітної плати № 95 (Міжнародна організація праці 01.07.1949р.) нормами якої роботодавцеві забороняється обмежувати будь-яким способом свободу працівника розпоряджатися своєю заробітною платою на власний розсуд.
Не виплачуючи заробітну плату роботодавець порушує Конституцію України, норми чинного законодавства України і міжнародне законодавство.

Дії у разі затримки виплати зарплати

Законодавство України передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про працю щодо порушення термінів виплати заробітної плати, виплати її не в повному обсязі та безпідставної невиплати заробітної плати більше ніж за один місяць.
Окрім того, не виплачуючи заробітну плату, не перераховуючи страхові внески у відповідні Фонди роботодавець порушує конституційне право працівника на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Якщо роботодавець порушує законодавство про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Алгоритм дій для досудового вирішення питання виплати заробітної плати додається:

Юридичний відділ ФПО

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.